Velkommen til Laastad Pluss & Minus EN ENGASJERT
STØTTESPILLER.
Finn ut mer!
Velkommen til Laastad Pluss & Minus EN ENGASJERT
STØTTESPILLER.
Finn ut mer!
Våre verdier JORDNÆR. RÅDGIVENDE. EIERSKAP.

Vi skal være en engasjert støttespiller for de av våre kunder som ønsker seg en.
Vi er jordnære, ansvarsbevisste, effektive og innovative i vår rådgivning. Vi har eierskap til våre kunder.

Regnskapstjenester REGNSKAP, BUDSJETT
OG ÅRSOPPGJØR
Oppstartshjelp STIFTING
AV SELSKAPER
Støttespiller DRIFTSRÅDGIVNING
KONSULENTJENESTER