Fra Minus til Pluss i Vest Elektro AS

Da ingen kunne tru at nokon kunne snu, sier Marit Løkhammer med ett lurt smil......


Etter to store tap på kundefordringer pga konkurser ble det for Vest Elektro AS høsten 2016 tid for å gå ting litt i sømmene. Viktigere enn noen gang ble det å ha kontroll på tallene og ett skifte av regnskapsfører ble nødvendig. 


Å bytte regnskapsfører er noe de fleste kanskje kvier seg litt for. Ofte har en vært der en er lenge og det kan kjennes vanskelig å skulle utlevere seg på nytt ett annet sted. Gjensidig respekt og tillit blir nødvendig, en må finne noen en kan stole på. 


For Marit sin del førte dette henne tilbake til barndommen. Lille frøken Laastad fra Stord som ho sprang til fjells med i barndommen hadde i følge foreldra starta regnskapskontor i Kopervik og var akkurat den ho leita etter. Etter over 20 år ble de fire små museflettene gjenforent, denne gangen for å redde verden. 


"vår-rengjøring -

e best på høsten" 


Bytte av regnskapskontor gikk lett, og anbefalingen fra Marit er å gjøre skifte på høsten. Da får en god tid før årsskiftet til å gjøre nødvendige endringer. Rydde der det er nødvendig og kjappest mulig få starte på nytt med blanke ark. Alle tap ble tatt i 2016 og siden 2017 har selskapet levert positive tall hvert år.


"Engasjement - 

alfa omega!"


Tett oppfølging, tilstedeværelse, tilgjengelighet og en god dialog har vært helt avgjørende for snuoperasjonen. Uten kontroll på tallene hadde dette vært umulig å snu i følge Marit. 


Vest Elektro AS har siden 2016 gjort flere endringer. I tillegg til å bytte regnskapskontor har de også endret på Navn, Daglig Leder, lokasjon og eierskapet. Vest Elektro AS viser i dag en helt ny drakt og vi er stolte av å kunne si at vi bidro i endringsprosessen. De to små jentene på toppen av Stordfjellet på 80 tallet redda litt verden! At det alltid ordner seg for snille jenter er lett å se, nå skuer de ut over fremtida fra hvert sitt hjørnekontor i Hatlandsmyra 19, på Heiane. 


0
Feed