Kunden i fokus Sammen skaper vi verdier

Laastad Pluss & Minus tilbyr ett bredt spekter tjenester innen ordinært regnskapsarbeid og bedriftsrådgivning. Sammen med våre kunder, skaper vi størst verdier!

Vårt satsingsområde er primært Karmøy og Haugalandet, men vi vil i løpet av 2018 åpne avdelingskontor også på Stord. Vi har gode tekniske løsninger som gjør at vi kan tilby våre tjenester over hele landet og vi har kunder i alt fra Narvik i Nord, Oslo i øst og Kristiansand i Sør.

Vi tilbyr
• Ordinært regnskapsarbeid
• Stifting av selskaper
• Budsjettering
• Styredokumenter
• Driftsrådgivning
• Årsavslutninger

Regnskapstjenester REGNSKAP, BUDSJETT
OG ÅRSOPPGJØR
Oppstartshjelp STIFTING
AV SELSKAPER
Støttespiller DRIFTSRÅDGIVNING
KONSULENTJENESTER